ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Buyuruldular ve buyuruldu örneklerinin okutulması
  3 Telhisler ve telhis örneklerinin okutulması
  4 Takrirler ve takrir örneklerinin okutulması
  5 Arzlar ve arz örneklerinin okutulması
  6 İftâ ve kaza organlarınca düzenlenen belgeler
  7 İlâmlar ve örneklerinin okutulması
  8 Ara Sınav
  9 İlâmlar ve örneklerinin okutulması
  10 Hüccetler ve hüccet örneklerinin okutulması
  11 Vakfiyeler ve vakfiye örneklerinin okutulması
  12 Merkez ve taşra arasında yapılan yazışmalarda kullanılan belge türleri, yani mektûb, tahrirat, şukka, telgraf vb. belge örneklerinin okutulması
  13 Merkezdeki daireler arasında yapılan yazışmalar, tezkere, kaime, temessük, sened, ilmühaber vb. belge örneklerinin okutulması
  14 Dilekçe ve rapor mahiyetindeki belgeler, arzuhal, mahzar, ariza, mazbata, lâyiha vb.
  15 Dilekçe ve rapor mahiyetindeki belgeler, arzuhal, mahzar, ariza, mazbata, lâyiha vb.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster