ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse giriş ve İşleyiş Metodlarının Anlatımı
  2 Kavramlar (Çağdaş Türk Dünyası kavramı üzerinde değerlendirme ve tartışma)
  3 Asya?dan Avrupa?ya, Anadolu?dan Afrika?ya Türklerin tarih içindeki yolculuğu(genel hatları)
  4 Türk dünyasını birleştirme ve merkez olma çabaları
  5 Ruslar ve Orta Asya
  6 Parçalanmış ülke Türkistan ve Uygurlar
  7 Parçalanmış ülke Türkistan ve Uygurlar
  8 Ara Sınav
  9 Sovyetler Birliği ve Türk Dünyası
  10 Sovyetler Birliğinin Dağılması
  11 İki Azerbaycan
  12 Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler
  13 Tatarlar, Başkırtlar ve diğerleri
  14 Balkan Türkleri ve Müslüman halkları
  15 Kaybedilen Osmanlı coğrafyasında kalan Türk bakiyesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster