ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, yeniçağ kavramı
  2 Yeniçağ` da İslam İmparatorlukları kurulmadan önceki dönemin genel değerlendirmesi
  3 Kuruluşundan imparatorluğa Osmanlı Devleti (1300-1450)
  4 Cihan İmparatorluğu süreci: Osmanlı İmparatorluğu(1453-1600)
  5 Klasik Dönemde Osmanlı enstitüleri
  6 Osmanlı?da duraklama ve transformasyon
  7 Safevi İmparatorluğu: Kökenleri, kuruluşu ve ilk dönemleri (1501-1589)
  8 Ara Sınav
  9 Şah Abbas Dönemi, Duraklama ve çöküş Dönemleri
  10 Safevi İmparatorluğu?nun Enstitüleri, kültürü ve ideolojisi
  11 Safevi İmparatorluğunun Enstitüleri, kültürü ve ideolojisi
  12 Babür İmparatorluğu: 1526-1605
  13 Babür İmparatorluğu: 1605`den yıkılışına
  14 Babür İmparatorluğunun Enstitüleri, kültürü ve ideolojisi
  15 Yeniçağ İslam İmparatorluklarının karşılaştırılması
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster