ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metodlarının Anlatımı
  2 Çarlık Rusyası?nın Doğuşu ve Gelişim Seyri
  3 Rus Çarlığının Kazan Hanlığı, Sibir Hanlığı, Hokand ve Buhara ile Hive Hanlıklarını İşgali
  4 Kazak-Kırgız Hanlığı ile Kafkasları İşgal Politikaları
  5 Kıpçak-Oğuz Mücadelesinin Askeri Yönleri ve Rus İlerleyişi
  6 Kazakistan-Kırgızistan Sahasında Gubernatorlukların Tesisi ve Mujik İskânları
  7 Orta Asya?da Ayaklanma Hareketleri I
  8 Ara Sınav
  9 Orta Asya?da Ayaklanma Hareketleri II
  10 Rus Çarlığının Türkistan Hâkimiyetini Pekiştirmesi, Yerel Müttefikler
  11 Kıtlık Yılları, İsyanlar ve Askeri Kargaşa Dönemi
  12 Türkmen Ayaklanmaları ve Kafkasya İsyanları
  13 Avrupa?da sanayi İnkılabı ve Rusya Üzerindeki Yansımaları
  14 Çarlık Rusya?nın Yıkılışına Sebep Olan Fikir Akımları ve Sovyetlerin Tesisi Girişimleri I
  15 Çarlık Rusya?nın Yıkılışına Sebep Olan Fikir Akımları ve Sovyetlerin Tesisi Girişimleri II
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster