ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ortalama değer teoremi, artan-azalan fonksiyonlar K2
  2 Ekstremum değerler ve birinci türev testi K2
  3 Konkavlık ve büküm noktası, ikinci türev testi K2
  4 L`Hospital kuralı K2
  5 Asimptotlar ve grafik çizimleri K2
  6 Optimizasyon problemleri, bağıl oranlar K2
  7 Belirsiz integral ve temel integral formülleri K2
  8 Ara Sınav
  9 Belirsiz integral bulma yöntemleri, değişken değiştirme yöntemi K2
  10 Kısmi integrasyon ve basit kesirlerine ayırma yöntemleri K2
  11 Belirli integral ve özellikleri, integral için ortalama değer teoremi K2
  12 Eğri altında kalan alan K2
  13 Dönel cisimlerin hacimleri K2
  14 Çok değişkenli fonksiyonlar K2
  15 Kısmi türevler K2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster