ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Antitürev ve belirsiz integrale giriş. K1) Ders notları
  2 Temel integral formülleri. K1) Ders notları
  3 İntegraller için değişken değiştirme kuralları. K1) Ders notları
  4 Değişken değiştirme kuralları ve uygulamaları. K1) Ders notları
  5 Basit kesirlere ayırma yöntemi ve bazı uygulamaları. K1) Ders notları
  6 Kısmi integrasyon yöntemi ve bazı örnekler K1) Ders notları
  7 İndirgeme formülleri ve bazı örnekler. K1) Ders notları
  8 Ara Sınav
  9 Riemann toplamları ve belirli (Riemann) integral. K1) Ders notları
  10 Belirli integral, özellikleri, ortalama değer teoremi ve bazı örnekler. K1) Ders notları
  11 Diferansiyel ve integral hesabın temel teoremi. K1) Ders notları
  12 Belirli integralin uygulamaları. K1) Ders notları
  13 Belirli integralin uygulamaları. K1) Ders notları
  14 Has olmayan integraller ve türleri. K1) Ders notları
  15 Has olmayan integraller için yakınsaklık testleri. K1) Ders notları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster