ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Antitürev ve belirsiz integrale giriş.
  2 Temel integral formülleri.
  3 İntegraller için değişken değiştirme kuralları.
  4 Değişken değiştirme kuralları ve uygulamaları.
  5 Basit kesirlere ayırma yöntemi ve bazı uygulamaları.
  6 Kısmi integrasyon yöntemi ve bazı örnekler
  7 İndirgeme formülleri ve bazı örnekler.
  8 Ara Sınav
  9 Riemann toplamları ve belirli (Riemann) integral.
  10 Belirli integral, özellikleri, ortalama değer teoremi ve bazı örnekler.
  11 Diferansiyel ve integral hesabın temel teoremi.
  12 Belirli integralin uygulamaları.
  13 Belirli integralin uygulamaları.
  14 Has olmayan integraller ve türleri.
  15 Has olmayan integraller için yakınsaklık testleri.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster