ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Reel sayılar ve sayı doğrusu, mutlak değer; düzlemde Kartezyen koordinat sistemi, doğrular ve denklemleri K1- Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1
  2 İkinci dereceden denklemlerin grafikleri; fonksiyonlar ve grafikleri; fonksiyonlar arasındaki işlemler ve özellikleri K1- Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1
  3 Polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar K1- Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1
  4 Fonksiyonların limitleri; sonsuzda limitler ve sonsuz limitler; süreklilik K1- Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1
  5 Teğet doğrular ve eğimleri; türev ve türev alma kuralları K1- Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1
  6 Zincir kuralı; trigonometrik fonksiyonların türevleri; yüksek mertebeden türevler K1- Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1
  7 Ortalama Değer Teoremi ve uygulamaları; kapalı türev alma; ters fonksiyon ve türevi K2-Genel Matematik
  8 Ara Sınav
  9 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar; doğal logaritma ve ters fonksiyonu K2-Genel Matematik
  10 Ters trigonometrik fonksiyonlar; hiperbolik fonksiyonlar K2-Genel Matematik
  11 Bağıl oranlar; belirsiz formlar, L?Hospital kuralı; ekstrem değerler ve birinci türev testi K2-Genel Matematik
  12 Konkavlık ve büküm noktası, ikinci türev testi; asimptotlar ve grafik çizimleri K3-Yüksek Matematik
  13 Optimizasyon problemleri; lineer yaklaşım K3-Yüksek Matematik
  14 Alan problemi, belirli integral ve özellikleri; Analizin Temel Teoremi K3-Yüksek Matematik
  15 Değişken değiştirme yöntemi; düzlem bölgelerinin alanları K3-Yüksek Matematik
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster