ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kısmi integrasyon yöntemi; basit kesirlere ayırma yöntemi K1-Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 ve Cilt 2
  2 Ters değişken değiştirme yöntemi; has olmayan integraller K1-Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 ve Cilt 2
  3 Dönel cisimlerin hacimleri; yay uzunluğu ve yüzey alanı K1-Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 ve Cilt 2
  4 Diziler ve yakınsama; sonsuz seriler; pozitif seriler için yakınsama testleri K1-Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 ve Cilt 2
  5 Mutlak ve koşullu yakınsama; kuvvet serileri; Taylor ve Maclaurin serileri K1-Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 ve Cilt 2
  6 Çok değişkenli fonksiyonlar; limit ve süreklilik; kısmi türev alma K1-Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 ve Cilt 2
  7 Yüksek mertebeden türevler; zincir kuralı; lineer yaklaşım K2-Matematik Analiz II
  8 Ara Sınav
  9 Gradyant ve yönlü türev; kapalı fonksiyonlar ve Kapalı Fonksiyon Teoremi K2-Matematik Analiz II
  10 Maksimum ve minimum, Lagrange çarpanları yöntemi K2-Matematik Analiz II
  11 İki katlı integraller; Kartezyen koordinatlarda iki katlı integrallerin iterasyonu K2-Matematik Analiz II
  12 İki katlı integrallerde değişken değiştirme; Kutupsal koordinatlarda iki katlı integraller K2-Matematik Analiz II
  13 Üç katlı integraller; üç katlı integrallerde değişken değiştirme; Silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller K2-Matematik Analiz II
  14 Vektör ve skaler alanlar; çizgisel integraller; yüzey integralleri K2-Matematik Analiz II
  15 Green, Diverjans ve Stoke teoremleri K2-Matematik Analiz II
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster