ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sayısal analize giriş , sayısal yöntemler, algoritma mantığı, Kompleks sayılara ilişkin bazı özellikler: (Kartezyen koordinatlar) K1-Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemler
  2 Algoritma kurulması ve algoritma alt birimlerinin tanıtılması, Karmaşık sayıların kutupsal olarak gösterimi K1-Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemler
  3 Matrisler ve matris işlemleri, Karmaşık sayıların köklerinin bulunması, Karmaşık sayılarla trigonometrik işlemler K1-Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemler
  4 Matrisler ve matris işlemleri (devam), Karmaşık sayılarla logaritmik işlemler, Karmaşık üslü sayılarla işlemler, Karmaşık kök fonksiyonu K1-Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemler
  5 Lineer denklem sistemleri çözüm yöntemleri, Karmaşık fonksiyon, Karmaşık sayıların geometrik anlamı, Karmaşık sayı dizileri K1-Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemler
  6 Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri, Kompleks dizilerin yakınsak ve ıraksak olması, Cauchy dizisi K1-Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemler
  7 Lineer olmayan denklem sistemleri çözüm yöntemleri (devam) , Karmaşık fonksiyonların limiti, Karmaşık fonksiyonlarda süreklilik K1-Bilgisayar uygulamalı sayısal analiz yöntemler
  8 Ara Sınav
  9 Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri, Karmaşık fonksiyonların türevlerinin alınabilmesi şartı K2-Practical numerical analysis
  10 Eğri uydurma, aradeğer ve dış değer bulma yöntemleri (devam), Cauchy- Riemann eşitlikleri, Kompleks fonksiyonun analitik olması K2-Practical numerical analysis
  11 Sayısal integral yöntemleri, Karmaşık fonksiyonlarda entegral tanımı ve özellikleri K2-Practical numerical analysis
  12 Sayısal integral yöntemleri, Karmaşık fonksiyonlarda entegral tanımı ve özellikleri K2-Practical numerical analysis
  13 Sayısal türev yöntemleri, Cauchy entegral teoremi, Cauchy entegral formülü K2-Practical numerical analysis
  14 Diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri, Cauchy türev formülü, Rezidü (kalıntı) hesaplamaları K2-Practical numerical analysis
  15 Belirli gerçel entegrallerin hesaplanması K2-Practical numerical analysis
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster