ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Lineer Cebrin konusu, tarihi ve yöntemlerine genel bir bakış
  2 2 ve 3-değişkenli sistemler, Gauss yöntemi. 2 ve 3-boyutlu determinantlar
  3 2 ve 3-boyutlu sistemin geometrik yorumu. n-boyutlu determinantın tanımı
  4 n-boyutlu determinantın özellikleri ve hesaplanma yöntemleri
  5 Özel determinantlar. Üçgen, Vandermond ve Tridiagonal formlu determinantlar
  6 Laplace ve Antilaplas teoremleri. Kare sistem için Kramer teoremi
  7 Matrisler, matris işlemleri. Ters matris ve hesaplama yöntemi
  8 Ara Sınav
  9 Kare sistemin matris biçiminde yazılması ve ters matris yöntemiyle çözülmesi
  10 Matrisin rankı. Genişletilmiş matris. Genel sistem için Kroneker-Kapelli teoremi
  11 n-boyutlu reel ve kompleks vektör uzaylar. Lineer bağımsızlık, baz ve koordinatlar
  12 Lineer dönüşüm ve matrisi. Bazın değişimine göre matris dönüşümü
  13 Özdeğer ve özvektörler. Hamilton-Keli ve Silvester teoremleri
  14 Matrisin Jordan Formu. Benzerlik. Köşegen matrise benzerlik koşulu
  15 Metrik, normlu ve Öklit uzayları. Uzunluk, açı. kuadratik formlar, sayısal görüntü
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster