ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kompozit malzemelerin tanımlanması, uygulama alanları
  2 Kompozit malzemelerin avantaj ve dezavantajları
  3 Kompozit malzemelerin sınıflandırılması
  4 Kompozit malzemelerde kullanılan matris malzemeleri
  5 Kompozit malzemelerde kullanılan takviye malzemeleri
  6 Kompozit malzemelerin imalat yöntemleri
  7 Kompozit malzemelerin makromekanik davranışı, anizotropik ve ortotropik malzemeler için gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları - I
  8 Ara Sınav
  9 Kompozit malzemelerin makromekanik davranışı, anizotropik ve ortotropik malzemeler için gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları - II
  10 Kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin deneysel bulunması (çekme ve basma testleri)
  11 Kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin deneysel bulunması (kayma ve eğilme testleri)
  12 Kompozit malzemelerin mikromekanik davranışı
  13 Ortotropik malzemelerin hasar teorileri (Maksimum gerilme teorisi, Maksimum şekil değiştirme teorisi)
  14 Ortotropik malzemelerin hasar teorileri (Tsai-Hill kriteri, Tsai-Wu kriteri)
  15 Kompozitlerde kritik hacim konsantrasyonu
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster