ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı: giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Yaratıcı bireyin özellikleri, erken çocukluk döneminde yaratıcılığın gelişimi
  3 Yaratıcılığın desteklenmesinde eğitimcinin rolü, yaratıcılığı destekleyen eğitim programı hazırlama, yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturma
  4 Erken çocukluk eğitim ortamlarında bulunabilecek belli başlı etkinlik merkezi, bilim-fen merkezi, dramatik etkinlikler merkezi
  5 Sanatın kapsamı ve önemi, erken çocukluk döneminde sanat gelişimi
  6 Sanat ve gelişim alanları arasındaki ilişki, dil gelişimi, sanat çalışmalarında eğitimcinin rolü, sanat çalışmalarını değerlendirme ve çocuğa yaklaşım
  7 Sanat çalışmalarının sergilenmesi ve paylaşılması, müzik etkinlikleri, görsel sanat etkinlikleri
  8 Ara Sınav
  9 Yaratıcı bilim etkinlikleri, dans ve hareket etkinlikleri, dramatik etkinlikler, yaratıcı dil etkinlikleri, müze etkinlikleri
  10 Yaratıcı bilim etkinlikleri, dans ve hareket etkinlikleri, dramatik etkinlikler, yaratıcı dil etkinlikleri, müze etkinlikleri
  11 Grup çalışmaları proje etkinlikleri
  12 Grup çalışmaları proje etkinlikleri
  13 Grup çalışmaları proje etkinlikleri
  14 Proje etkinliği sunumu ve değerlendirmesi
  15 Proje etkinliği sunumu ve değerlendirmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster