ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Zaman, Çalışma Zamanı, Serbest Zaman, Boş
  2 Zaman ve Rekreasyon Tanımları
  3 Rekreasyonun Belirleyicileri, Rekreasyonun Tarihi
  4 İnsan Yaşamında Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi
  5 Çağdaş Toplumda Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi
  6 Boş Zaman Davranışları ve Doğal-Kültürel Çevre Arasındaki İlişkiler
  7 Rekreasyon ve Turizmin Merkezi Olarak Boş Zaman; Boş Zaman, Rekreasyon, Oyun, Animasyon ve Turizm arasındaki ilişkiler
  8 Ara Sınav
  9 Gelişmekte olan kavramlar; Eko/ kırsal/ tarım/ yeşil/ sürdürülebilir/ özel ilgi turizmi
  10 Rekreasyon ve animasyon hizmet alanları. Rekreasyon tesisleri ve hizmetleri dağıtım sistemleri, rolleri ve aralarındaki ilişkiler. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen toplumsal örgütlerin sunduğu rekreasyon fırsatları ve hizmetler
  11 Bir meslek alanı olarak rekreasyon ve animasyonun doğası
  12 Ağırlama hizmetlerinin bir bileşeni olarak animasyon ve animatörlük mesleği
  13 Sürdürülebilirlik kavramı ve ilkeleri, rekreasyon ve turizme uyarlanmaları
  14 Turizmin gelişiminde ve sürdürülmesinde rekreasyonun önemi
  15 Turizmin gelişiminde ve sürdürülmesinde rekreasyonun önemi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster