ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim muhasebenin tanımı ve işletmelerdeki rolü
  2 İşletmelerde maliyet-hacim-kar analizleri
  3 Başabaş noktası analizleri
  4 İşletmelerde karar verme
  5 Yönetim kararlarında kullanılan maliyet türleri
  6 Stok planması ve kontrolü
  7 İşletmelerde Bütçe ve Bütçeleme Süreci
  8 Ara Sınav
  9 Yatırım Bütçesi
  10 Sorumluluk Muhasebesi ve Transfer Fiyatlaması
  11 Fiyatlama
  12 Standart maliyet, tam maliyet, normal maliyet ve değişken maliyet yöntemleri
  13 Standart maliyet yöntemine göre sapmaların hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
  14 Performans Yönetimi
  15 Bilgisayarlı yönetim muhasebesi uygulamaları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster