ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. 4
  2 Ekosisteme ait temel bileşenler hakkında bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. -
  3 Çevre Sağlığı alanında elde edinilen bilgileri farklı disiplinler ile birleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur. 4
  4 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer. 4
  5 Çevre Sağlığı ile ilgili bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirir. 4
  6 Çevre Sağlığı ile ilgili veri toplama, yorumlama, bilimsel etik değerleri göz önünde bulundurur. 5
  7 Çevre Sağlığı alanı ile ilgili konularda iyileştirme stratejiler geliştirir ve yönetim planları hazırlar. -
  8 Disiplinler arası bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisini kazanır. -
  9 Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü iletişim kurma tekniklerine hâkim olur. -
  10 Alanı ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi olur ve bu mevzuatları yorumlar. 5
  11 Alanı ile ilgili evrensel, toplumsal ve mesleki etik değerleri göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster