ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


1 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
BAF101 Oryantasyon Zorunlu 2+0 2
İKT101 MİKROEKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3+1 6
İŞL107 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK 1 Zorunlu 3+0 5
İŞL203 FİNANSAL MUHASEBE 1 Zorunlu 3+0 6
SKY103 Hukuka Giriş Zorunlu 3+0 5
UZD101 Kariyer Planlama Zorunlu 1+0 2
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2+0 2
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDA101 Almanca I Zorunlu 2+0 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2+0 2
AKTS Kredi Toplamı: 32

2 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
BAF102 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3+0 4
İKT102 MAKROEKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3+1 6
İŞL108 SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK 2 Zorunlu 3+0 5
İŞL181 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3+0 3
İŞL204 FİNANSAL MUHASEBE 2 Zorunlu 3+0 6
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Zorunlu 2+0 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDA102 Almanca II Zorunlu 2+0 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2+0 2
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

3 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
BAF203 BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ Zorunlu 3+0 5
BAF205 Banka İşlemleri Zorunlu 3+0 4
İŞL213 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK 1 Zorunlu 3+0 6
İŞL305 Finansal Yönetim 1 Zorunlu 3+0 6
İŞL325 ENVANTER BİLANÇO Zorunlu 3+0 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

3
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

4 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
BAF204 BANKALARDA FON YÖNETİMİ Zorunlu 3+0 4
BAF206 BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ Zorunlu 3+0 4
BAF212 BANKA MUHASEBESİ Zorunlu 3+0 4
BAF218 Bankacılıkta Pazarlama ve Satış Yönetimi Zorunlu 3+0 3
İŞL214 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK 2 Zorunlu 3+0 6
İŞL306 Finansal Yönetim 2 Zorunlu 3+0 6
İŞL384 Borçlar Hukuku Zorunlu 3+0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

5 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
BAF301 ULUSLARARASI FİNANSMAN Zorunlu 3+0 6
BAF303 Sermaye ve Para Piyasaları Zorunlu 3+0 6
BAF307 Risk Yönetimi ve Sigortacılık Zorunlu 3+0 4
BAF309 Uluslararası Bankacılık Zorunlu 3+0 5
BAF321 Bankacılık Sektöründe Finansal Raporlama I Zorunlu 3+0 3
İKT305 Para Teorisi ve Politikası Zorunlu 3+0 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

6 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
BAF302 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Zorunlu 3+0 6
BAF310 FİRMA DEĞERLEMESİ VE DERECELENDİRME Zorunlu 3+0 6
BAF320 FİNANSAL PİYASALARDA TEKNİK ANALİZ Zorunlu 3+0 6
BAF322 Bankacılık Sektöründe Finansal Raporlama II Zorunlu 3+0 3
BAF324 Sigorta Muhasebesi Zorunlu 3+0 3
BAF326 Finansal Okur Yazarlık Zorunlu 3+0 6
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

7 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
BAF401 Bankalarda Finansal Tablolar Analizi Zorunlu 3+0 3
BAF409 Sermaye Piyasası Hukuku ve Banka Hukuku Zorunlu 3+0 3
BAF423 FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROL Zorunlu 3+0 6
İŞL481 Ticaret Hukuku Zorunlu 3+0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

15
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

8 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 0
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

30
FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster