ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


1 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
AYH101 Genel Zooloji Zorunlu 4+0 4
AYH103 Temel Botanik Zorunlu 2+0 3
AYH105 Ormancılık Bilgisi Zorunlu 3+1 4
AYH107 Ekoloji Kavramı Zorunlu 3+0 3
AYH109 Ormancılıkta Harita ve Arazi Bilgisi Zorunlu 2+1 3
AYH111 Biyocoğrafya Zorunlu 2+0 2
AYH113 Yaban Hayatında Sistematik Zorunlu 2+0 2
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2+0 2
TBT191 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2+0 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2+0 2
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
YÜKSEKOKUL SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

2 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
AYH102 Yaban Hayatı Ekolojisi Zorunlu 3+1 4
AYH104 Halkla İlişkiler ve İletişim Zorunlu 3+0 3
AYH106 Mammaloji Zorunlu 2+1 3
AYH108 Temel Ekonomi Zorunlu 3+0 3
AYH110 Müze Materyali Hazırlama Yöntemleri Zorunlu 2+1 3
AYH112 Ornitoloji Zorunlu 2+1 3
AYH114 Yaban Hayvanlarını İzleme Yöntemleri Zorunlu 2+1 3
AYH116 Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Zorunlu 2+0 2
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Zorunlu 2+0 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2+0 2
Yabancı Dil Dersleri
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2+0 2
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

0
YÜKSEKOKUL SEÇMELİ DERSLERİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ
AKTS Kredi Toplamı: 30

3 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
AYH201 Korunan Alanlar Yönetimi Zorunlu 3+0 3
AYH203 Yaban Hayatı Envanter Teknikleri-1 Zorunlu 2+2 3
AYH205 Sulak Alan Ekolojisi Zorunlu 2+1 3
AYH207 Ekosistemler Zorunlu 3+0 3
AYH209 Avlak Yönetimi Zorunlu 3+0 3
AYH211 Yaban Hayatında Seçme Konular Zorunlu 2+0 2
AYH213 Staj Zorunlu 0+8 4
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 9
YÜKSEKOKUL SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 30

4 .YARIYIL DERS PLANI

Kodu Ön koş. Ders Adı Zorunlu/Seçmeli Teori+Uygulama (Saat) AKTS Uzaktan Eğitim
AYH202 Yaban Hayvanı Davranışları Zorunlu 2+1 3
AYH204 Avcılık ve Yaban Hayatı Hukuku Zorunlu 3+0 3
AYH206 Yaban Hayatı Envanter Teknikleri-2 Zorunlu 2+1 3
AYH208 Yaban Hayatı-İnsan Çatışması Zorunlu 3+0 3
AYH210 Avlanma Teknikleri Zorunlu 2+1 3
AYH212 İçsu Ürünleri Zorunlu 2+0 2
AYH214 Girişimcilik ve İnovasyon Zorunlu 3+0 3
BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER 9
YÜKSEKOKUL SEÇMELİ DERSLERİ 0
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ0
AKTS Kredi Toplamı: 29
Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster