ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi SistemiTarım, Ormancılık ve Su Ürünleri     

TYYÇ Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)

TYYÇ
DÜZEYİ

 

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

 

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 Alana Özgü Yetkinlik
Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri


Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster