ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi SistemiSağlık     

TYYÇ Sağlık Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
5. Düzey (Önlisans Eğitimi)

TYYÇ
DÜZEYİ

 

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

 

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 Alana Özgü Yetkinlik
Sağlık


Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.

Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster