ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi SistemiKişisel Hizmetler     

TYYÇ Kişisel Hizmetler Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (Lisans Eğitimi)

TYYÇ
DÜZEYİ

 

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

 

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 Alana Özgü Yetkinlik
Kişisel Hizmetler


Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.

Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.

Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.

Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.

Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.

Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.

Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.

Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.

Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.

Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.

Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.

Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.

Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.

Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.

Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.

Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.

Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.

Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.

Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.

Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.

Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.

Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.

Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.

Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.

Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.

İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster