ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; Türkiye ve dünya turizminde ihtiyaç duyulan teorik bilgiye ve sektörel deneyime sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme becerisine sahip, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye’deki turizm sektöründeki gelişmeleri takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip turizmcilerle, üretim süreçlerinde görev alabilecek ara kademe elemanlarını ve kendi adına işletme açabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Ulusal ve Uluslararası kapsamda programın tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak, Uluslararası işbirliği anlaşmaları ve Avrupa Birliği projeleri ile öğretim elemanları ve öğrencilerin niteliğini artırmak, programa çeşitli girdiler (tanıtım, ders notları vb.)sağlamak, Turizm sektöründeki firmalarla yakın işbirliği içerisinde çeşitli anlaşmalar ve projelerle programa çeşitli girdiler sağlamak, Program mezunlarıyla işbirliği çalışmaları yaparak programın niteliğini artırmak Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunlarının sektördeki istihdamlarını artırıcı çalışmalar yapmak Uzaktan eğitim ve sürekli eğitime hazırlık çalışmaları yapmak, Programla ilgili teknolojileri ve otomasyon sistemlerini yakından izleyerek, programın gelişimine katkıda bulunmak

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster