ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Orman Mühendisliği programın amacı; ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve korunması için kullanabilen, çevre ve ormancılık sorunlarına çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Orman alanlarında bulunan hastalık, zararlı böcek, yabancı otlar ile yangın zararlarını en az düzeyde tutmaya yönelik olarak tahmin ve erken uyarı sistemlerini geliştirmek; orman ekosistemlerinde ana materyalin toprak olduğu göz önünde bulundurularak, toprakların analizini yapmak suretiyle uygun tür seçimine yardımcı olmak; ormanların sürdürülebilir olarak işletilmesi konularında araştırmaları ve yöntemlerini geliştirmek; hastalık, zararlı ile flora ve faunanın teşhisi amacıyla mevcut laboratuvar imkanlarını sürekli geliştirmek; lisansüstü öğrencilerine öğrenme ve pratik yapma konularında ortam hazırlamak; uluslararası araştırma fonlarından yararlanmaya yönelik projeler hazırlayıp hayata geçirmek; ulusal ve uluslararası kongrelere katılmak suretiyle elde edilen bulguları bilim dünyasına sunmak ve tartışılmasına olanak sağlamak; ormanların kurulması, bakımı ve işletilmesine yönelik çalışmaları geliştirmek; orman içine gerekli hizmetin götürülebilmesi, orman ürünlerinin en uygun yöntem ve teknikle elde edilebilmesi için gerekli planları geliştirmek; floristik çalışmalar yapmak suretiyle ülkemiz florasına katkılar sağlamak, yeni tür, alttür veya varyeteleri bilim dünyasına tanıtmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster