ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Hemşirelik Bölümü Lisans Programının amacı; birey, aile ve toplum sağlığını koruyan, geliştiren ve sağlıklı ya da hasta bireylerin her türlü hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilen, kanıta dayalı uygulamalar ışığında çağdaş sağlık bakım hizmetlerini bilimsel, evrensel ve etik değerlere uygun olarak sunabilen; eğitici, araştırıcı, yönetici ve lider nitelikte hemşireler yetiştiren bir eğitim kurumu olmaktır.

  • Vizyon
  • Mezunların; 1.Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık bakım hizmetlerinin sunulmasında mesleki bilgi-becerilerini en üst düzeyde kullanabilmesi 2.Sağlıkla ilgili çalışma alanlarında öncelikli tercih edilmesi 3.Sağlık bakım hizmetine katkıda bulunmak için uygulayıcı, eğitici, yönetici ve araştırıcı rol ve işlevlerini yerine getirerek sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olması 4.Sağlık ve hemşirelik alanında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları tanımlayabilmesi, analiz edebilmesi, mesleki ve etik değerler ışığında çözüm önerileri geliştirebilmesi 5.Sağlık alanındaki kuramsal ve uygulamalı güncel bilgileri, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmesi, değerlendirebilmesi, kullanabilmesi ve bilimsel platformlarda paylaşabilmesi Toplumun sağlık düzeyini ve bilincini geliştirmeye ve arttırmaya yönelik uygun, yeterli ve kaliteli eğitim, araştırma, uygulama ve danışmanlık hizmetleri sunan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların kurullarında etkin rol alması hedeflenir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster