ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Resim bölümü, sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve teknoloji ile donatılmış, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, dünya görüşü ve sanatsal bakış açısıyla, değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, sanatı topluma sunmada insanı ve ona özgü değerleri ön plana alarak birikimlerini paylaşan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyleri yetiştirip topluma kazandırmayı görev edinmiştir.

  • Vizyon
  • Öncelikle Çankırı`da bir sanat ve kültür merkezi olmayı amaçlayan fakültemizin Resim Bölümü`nün vizyonu; Türkiye`de sanat eğitimi kurumları arasında seçkin bir yere sahip, tercih edilen, paydaşlarının beklentilerine etkili ve nitelikli çözümlerle cevap veren, kurumsal saygınlığı ile adından söz edilen, kaliteli eğitim-öğretim sonucunda üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında sürdürülebilir etkileşim sağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster