ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Turizm alanında, lisans ve lisansüstü düzeyde, değişen dünyaya uyum sağlayabilen, kültürel yönden donanımlı, ahlaki ilkelere sahip özgüvenli turizmciler yetiştirmek üzere çağdaş ve gelişmiş eğitim-öğretim vererek, turizm alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve turizm endüstrisinin sorunlarına çözüm önerileri ile akademik olarak sektöre yön veren projeler üretmektir.

  • Vizyon
  • Turizm alanında, ulusal ve uluslararası bilimsel bilgi, beceri ve donanımı üreten bir yüksekokul olarak eğitim ve öğretim kalitesini sürekli olarak geliştiren, ulusal ve uluslararası turizm piyasasında en önde yer alan ve tercih edilen, turizm işletmeciliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ve araştırma faaliyetleri ile öncü bir eğitim kurumu olarak hizmet etmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster