ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Yüksek Din Eğitiminin verildiği bir kurum olarak, çağdaş, demokratik, insan hakları ve inanç özgürlüğüne saygılı bir eğitim ortamı oluşturmak, Toplumun millî ve manevi değerleriyle bütünleşmiş, evrensel ilkelere duyarlı, doğru dini bilgileri öğrenmek ve öğretmek idealine sahip nitelikli din eğitimi hizmeti verebilecek öğrenciler yetiştirmek, İslami İlimler ile İslam kültür ve medeniyet birikimleri konusunda araştırmalar yapmak, Millî, manevi ve kültürel değerlerimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak ve bu noktadaki toplumsal duyarlılığı artırmak Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile sorunlar karşısında uygun çözümler geliştirerek dini duygu ve hassasiyet noktalarını etkili bir şekilde kullanmak, Tahrif ve aşırılıklarla istismar edilen dini konuları araştırıp, doğruların insanlara ulaştırılması idealini gerçekleştirmek için gerekli altyapıyı oluşturmak, Sahip olduğu birikimi ulusal alanda olduğu gibi uluslar arası akademik ve bilimsel alanlarda da paylaşmak. Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile bilgi paylaşımı alanlarını geliştirerek işbirliği yapmaktır.

  • Vizyon
  • Kur?ân ve Sünnet merkezli bir bakış açısı oluşturup bu noktadaki bireysel ve toplumsal bilinci geliştiren, İslam kültür ve medeniyeti birikimlerinden azami istifadeyle bu güne yönelik mesajları akademik ve bilimsel formatta sunan, Bireysel alanda İslamî bilinç ve şuuru benimseyen, özümseyen, yaşayan ve bunu çevresine bir yaşam örneği olarak gösteren, Toplumsal alanda ihtiyaç duyulan birlikte yaşama ve anlayış kültürünü kendine ilke edinip sosyal alana taşıyan, Dünyaya ve yaşadığı çevreye karşı duyarlı olup, sahip olduğu bilgi ve birikimle doğru bakış açılarının geliştirilmesine katkıda bulunan, Bilimsel etik ve sorumluluğu gerçek anlamda özümseyip çevresine bu şuuru yayan, Sahip olduğu değer ve imkanların bilincinde olup, ait olduğu inanç, kültür ve tarihine karşı sorumluluklarını bilen, İslami İlimleri en güzel ve doğru şekilde öğrenmiş, bilgili, ilkeli ve evrensel niteliklere sahip, bir nesil yetiştirmede öncü bir fakülte olabilmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster