ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Evrensel hukuk ilkelerini ve adalet bilincini temel alarak, ülkemizin hukuk sisteminde etkin rol oynayabilecek, ulusal ve uluslararası hukuki sorunları yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine getirme bilinç ve sorumluluğuna sahip seçkin hukukçular yetiştirmek ve ülkeye kazandırmaktır.

  • Vizyon
  • Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığını, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerini benimsemiş, anlaşmazlıkları hukuk mantığıyla ele alıp inceleme yetkinliğine sahip hukukçuları bilim dünyasına kazandıracak, nitelikli bir akademisyen kadrosuna sahip, mensubu olmaktan gurur duyulacak ve ülkemizin önde gelen hukuk fakültelerinden biri olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster