ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Yüksekokulumuzun varlık gerekçesi mevcut çeşitli programları ile dört yarı yıllık mesleki yüksek öğretim faaliyetleri yürüterek, hukuk-adalet hizmetleri alanında ara eleman gücünü oluşturan “katip”, “hukuk sekreteri” ve “infaz koruma memuru” statülerinde çalışacak mesleki elemanları, mesleğin gerekli kıldığı niteliklere sahip olacak biçimde yetiştirip sektöre arz etmektir.

  • Vizyon
  • Meslek alanındaki en yeni bilgilerin, en yetkin öğretim elamanları tarafından, en son teknik olanaklarından yararlanarak öğrencilerimize aktarılması, temel dış paydaş konumundaki Adalet Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların (noterlikler, bakanlar, sigorta şirketleri ve avukatlık- hukuk büroları gibi ) aradığı standartları taşıyan, mesleğin gerektirdiği niteliklere, bilgi ve becerilere sahip mezunlar vermektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster