ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Yüksekokulumuzun varlık gerekçesi mevcut çeşitli programları ile dört yarı yıllık mesleki yüksek öğretim faaliyetleri yürüterek, hukuk-adalet hizmetleri alanında ara eleman gücünü oluşturan katip, hukuk sekreteri ve infaz koruma memuru statülerinde çalışacak mesleki elemanları, mesleğin gerekli kıldığı niteliklere sahip olacak biçimde yetiştirip sektöre arz etmektir. Yüksekokulumuzda bu çalışmalar yürütülürken ülkemizin öznel koşulları ve gereksinimleri dikkate alınarak, meslek alanındaki en yeni bilgilerin, en yetkin öğretim elamanları tarafından, en son teknik olanaklarıdan yararlanarak öğrencilerimize aktarılması, temel dış paydaş konumundaki Adalet Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların (noterlikler, bakanlar, sigorta şirketleri ve avukatlık- hukuk büroları gibi ) aradığı standartları taşıyan, mesleğin gerektirdiği niteliklere, bilgi ve becerilere sahip mezunlar verilmesi, mezunlarımıza sektörde azami istihdam olanaklarının sağlanması için tüm paydaşlar ile sürekli etkileşim içinde bulunması ve mevcut işbirliği imkanlarının geliştirilmesi gibi görevlerin ifası hedeflenmelidir.Yüksekokulumuzun varlık gerekçesi mevcut çeşitli programları ile dört yarı yıllık mesleki yüksek öğretim faaliyetleri yürüterek, hukuk-adalet hizmetleri alanında ara eleman gücünü oluşturan katip, hukuk sekreteri ve infaz koruma memuru? statülerinde çalışacak mesleki elemanları, mesleğin gerekli kıldığı niteliklere sahip olacak biçimde yetiştirip sektöre arz etmektir. Yüksekokulumuzda bu çalışmalar yürütülürken ülkemizin öznel koşulları ve gereksinimleri dikkate alınarak, meslek alanındaki en yeni bilgilerin, en yetkin öğretim elamanları tarafından, en son teknik olanaklarıdan yararlanarak öğrencilerimize aktarılması, temel dış paydaş konumundaki Adalet Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların (noterlikler, bakanlar, sigorta şirketleri ve avukatlık- hukuk büroları gibi ) aradığı standartları taşıyan, mesleğin gerektirdiği niteliklere, bilgi ve becerilere sahip mezunlar verilmesi, mezunlarımıza sektörde azami istihdam olanaklarının sağlanması için tüm paydaşlar ile sürekli etkileşim içinde bulunması ve mevcut işbirliği imkanlarının geliştirilmesi gibi görevlerin ifası hedeflenmelidir.

  • Vizyon
  • Türkiye`de kurulan Adalet Meslek Yüksekokulları arasında saygın bir konumda bulumaya aday Yüksekokulumuzda açılmış bulunan çeşitli programlar ile kaliteli bir mesleki yükseköğretim sunmaya devam edilip, bu durumun sürdürülüp geliştirilmesi suretiyle Türkiye`nin en iyi Adalet Meslek Yüksekokulu haline gelmesi ulaşılmak istenilen idealimizdir. Bu vizyonumuzun gerçeklik kazanması için yüksekokulumuz bünyesinde çeşitli stratejiler geliştirilmekte ve politikalar izlenmektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster