ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Orman mühendisliğinin bütün alanlarında öğrencilere geniş ölçüde bilgi kazandırmak; öğrencilerin orman mühendisliği sorunlarını belirleme ve çözebilme yeteneğini geliştirmek; öğrencileri orman mühendisliği alanında ileri düzeyde yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak biçimde eğitmek ve öğrencilerin bilişim yeteneklerini iyileştirmek, lisansüstü düzeyde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yönetmek, öğrencilere bilim ve teknoloji kültürünü kazandırmada öncü rol oynamaktır.

  • Vizyon
  • Orman Mühendisliği Programı, mühendislik altyapısı kazanmış adayların orman ekosisteminin sürekliliğinin ve orman kaynaklarından yararlanmanın sürdürülebilirliği çerçevesinde ormanların tesis edilmesi, bozuk ormanların rehabilitasyonu, ormanların korunması ve geliştirilmesi; orman kaynaklarından yararlanmanın çok yönlü planlanması; ormanların fonksiyonlarına göre altyapı sistemlerinin oluşturulmasını; en uygun üretim teknolojilerinin kullanımıyla orman ürünlerinin üretimi ve pazarlanması; orman kaynakları üzerinde strateji ve politikalar geliştirilmesi ve ormancılığın ilgili olduğu diğer alanlarında karşılaşılan problemlere analitik yaklaşımla çözümler üretilmesini sağlayacak düzeyde yetenekler kazandırmayı ve bu konuların en az birinde uzmanlaşabilmeyi hedef edinmiştir. Ayrıca Orman Mühendisliği lisansüstü programı; ormancılık kamu kurum ve kuruluşu ile özel sahalarda ormanların yetiştirilmesi, geliştirilmesi, korunması, faydalanılması ile ilgili konularda ekoloji, ekonomi, sosyal ve teknik bağlamda analiz yapabilecek yeteneği edinmiş, mühendislik düşüncesine sahip, lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi ve nitelikli işgücü kazandırmayı hedeflemiştir. Bununla birlikte, ormancılık disiplininin çeşitli alanlarında uzmanlaşmayı, orman ekosistemine ilişkin problemleri anlama ve çözüm bulma becerilerini kazandırmayı; öğrenciye bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmayı, istekli öğrencileri akademisyenliğe hazırlamayı hedeflemektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster