ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Çocuk gelişimi alanındaki bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, ülkemizdeki alanla ilgili problemlere çözüm önermek, çocuk gelişimi alanında araştırmalar yaparak bilgi üretmek ve bilimsel etiğe uygun çalışmalar yapmaktır.

  • Vizyon
  • Normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek,araştırma ve uygulama projelerinde görev alabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, disiplinler arası çalışmaya yatkın ve etik değerlere bağlı çocuk gelişim uzmanları yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster