ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Grafik Tasarım Bölümü, bilgi çağında kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, kendi disiplinine ait ve başka sanat disipliniyle donanarak teknik ve estetik yönden çağdaş grafik tasarımlar üretebilen grafik tasarımcı yetiştirme amacındadır.

  • Vizyon
  • Bölümümüz çağdaş niteliklere sahip, grafik sanatlar alanında Türkiye ve Dünyadaki gelişmeler konusunda öğrencilerini bilinçlendirerek onları, iletişim stratejileri geliştirebilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli grafik tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster