ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Hızla değişen dünyada bilimin ışığında ulusal ve uluslararası düzeyde özgür,  eleştirel ve analitik düşünceye sahip, ilkeli ve paylaşımcı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, iktisadi olguları analiz edebilen, sorgulayan ve araştıran ve doğru karar alabilme yeteneğine sahip donanımlı bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilere sağlam bir kuramsal ve niceliksel, istatistikî ve ekonometrik altyapı kazandırılması hedeflenerek; mezuniyet sonrası öğrencilerin gerek kamu ve gerekse özel sektörde etkin görev almaları hususunda kariyer planlamalarına zemin hazırlanmaktadır.

  • Vizyon
  • Dünya standartlarında kaliteli bilimsel kadroları, mezunları ve toplumu yönlendiren faaliyetleri ile; çağdaş, dinamik, üretken, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan Türkiye`nin en seçkin programlarından biri olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster