ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Alanındaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun eğitim ve araştırma imkanları sunarak, analitik düşünebilen, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, güvenlik, çevre, kalite, sürdürülebilirlik ve mesleki etik bilinci kazanmış, yaptığı çalışmalar ile gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişimine katkıda bulunan mezunlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Nitelikli eğitim ve öğretimi ilke edinerek modern teknolojiyi uygulayan, uluslararası düzeyde öğretim ve araştırma yapan, Gıda Mühendisliği alanında yenilikçi, araştırıcı ve sorgulayıcı mühendisler yetiştiren, sanayi ve kamu kuruluşlarıyla ortak hareket eden, bu alanlardaki problemleri analiz ederek bilimsel çözümler getiren, birikimini toplumun yararına sunan bir eğitim ve araştırma programı olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster