ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Evrensel değerleri ve hukukun üstünlüğünübenimseyen, çağdaş bir yönetim anlayışıyla kamu güvenliğini tamamlayıcımahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin kamu ve özel sektörde etkin, verimli, evrenselve pratik düşünebilen, sorumluluğunun bilincinde, mesleki yeterliliğe sahip veöz güvenli, sabırlı ve cesaretli, eğitilmiş, bilgili ve bilinçli özel güvenlikve koruma görevlisi yetiştirmektir.


  • Vizyon
  • Aidiyet duygusu verebilen, disipline olmuş, yetkive sorumluluklarını özümsemiş, özel güvenlik sektöründe yaşanan çağdaşgelişimi ve değişimi yakalayan, kamu ve özel sektörün tercih ettiği niteliklielemanlar yetiştirerek alanında öncü, , genel güvenlik algısına azami katkıdabulunan mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir eğitim kurumuolmaktır.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster