ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya,Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Uzmanı yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Vizyonumuz; dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen kimyagerler yetiştirmek, bilim ve teknoloji alanında özgün araştırmalar yaparak onların toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir Bölüm olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster