ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • ÇKÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan kişileri, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya,Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dalının birinde bilimsel araştırma yaparak, bilgiye erişme ve bilgiyi değerlendirme yeteneğine sahip uzman olarak yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya,Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatüraraştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmalarılaboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuvar sonuçlarınıdeğerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirmekuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Uzmanı yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster