ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Elektrik teknolojileri alanında sorgulayan, araştıran, katılımcı, dinamik, kültürel değeleine sahip bireyler yetiştirmeyi, bilgi ve teknolojiyi kullanarak hizmet etmeyi, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendine amaç edinmiştir.

  • Vizyon
  • Elektrik Teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan uluslararası düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim almış, tercih edilen mesleki- teknik elemanlar yetişirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster