ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • I. Peyzaj Mimarlığı ile ilgili problemleri kavrama, analiz etme ve çözüm üretmede planlama,tasarım, uygulama ve yönetim süreçleri üzerine teknik bilgi ve becerileri kazandırmak, II. Peyzaj mimarlığı mesleğinin uygulandığı ulusal ve uluslararası kurumlarda, lider ve/veya disiplinler arası takımların elemanı olarak görevler üstlenebilmek, III. Bilimsel düşünebilmeyi, yaşam boyu öğrenme felsefesini ve sürekli kendini geliştirip yenileyebilme alışkanlığını kazandırmak, IV. Sürdürülebilir ve yaşanabilir ortamların oluşturulmasında toplum yararı, ihtiyacı ve beklentileri gözetilerek, doğal ve kültürel peyzaj özelliklerini koruma-kullanma dengesi kapsamında ilişkilendirilebilecek teorik ve uygulama yöntemleri öğretmek.

  • Vizyon
  • Peyzaj mimarlığı eğitiminin temel konularını,doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları ve sürdürebilir,kalitesi yüksek mekanları yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarım çalışmaları oluşturmaktadır. Eğitim programının amacı bu temel konularda, ülke gerçekleri ve gereksinimleri de göz önünde bulundurularak,nitelikli, yetenekli, girişimci, dinamik ve meslekler arası bilgi-koordinasyon tabanına sahip bireyler yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster