ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • 0-18 yaş arasındaki tüm çocukların gelişim alanlarını bütüncül destekleyen ve değerlendiren çocuk gelişimciler yetiştirmek ve evrensel ölçütlerde bilimsel araştırmalar yapmaktır.


  • Vizyon
  • Çocuklara, ailelere, alan profesyonellerine ve yerelden evrensele tüm topluma çağdaş bilgi ve hizmet sunan bir anlayışla bilgi ve hizmet üretmektir

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster