ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Günümüz uluslararası gelişmeleri, küreselleşme yanında bölgeselleşmeyi de beraberinde getirmiş, mikro analizler ve uzmanlıklar büyük önem kazanmaya başlamıştır. Multidisipliner yapısı ile Uluslararası İlişkiler disiplini de, karmaşık ve çok boyutlu gelişme ve sorunlara, bölgesel ve tematik çalışmalar yoluyla daha net olarak odaklanan bir araştırma yapısını gerektirmektedir. Bu çerçevede, Uluslararası İlişkiler Bölümümüzün temel amacı; günümüzde yaşanan çok boyutlu ve çok etkileşimli uluslararası gelişmelere, sorunlara ve çözüm yollarına yönelik olarak ?bölgesel çalışmaları? ve ?belirli tematik alanları? önplana çıkaran bir yaklaşım oluşturmaktır. Bu çerçevede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, teori ve pratiği kaynaştırabilen ve çözüm odaklı yaklaşımlar ortaya koyabilecek uzmanlara duyulan ihtiyaca cevap vermektir.

  • Vizyon
  • Bölümümüzün temel hedefi, belirli bölgeler ve tematik alanlar üzerine uzmanlaşmış, çalıştığı bölgenin gelişmelerini ve sorunlarını bilen ve çözüm önerileri geliştirebilen, bölge dillerini öğrenen öğrenciler yetiştirmektir. Bölümümüz bölge çalışmalarına odaklanan bir eğitim müfredatına sahiptir. Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Karadeniz ve diğer bölgeler üzerine alan dersleri bölüm müfredatımızın temel özelliklerini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz kariyer planlamalarında, kamu kurumlarının yanı sıra; araştırma merkezleri, akademi, yerel medya, yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektör alanlarına yönelebilirler.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster