ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Programın temel amacı sosyoloji öğretimi için gerekli teorik bilgileri, kendi toplumsal bilgi birikimini kendi toplum pratikleriyle birleştirebilen, alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilme becerisi kazanmış dünya ve ülke gerçeklerine duyarlı;, sosyoloji alanında yeni metotlar geliştirebilecek sosyologlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Sosyoloji bilimi ile ilgili kuramsal bilgiyi kullanarak; toplumsal olgu ve olayları, yerel sosyolojik düşünce, evrensel bakış açısı ve tarihi bağlantıları ile analiz, sentez ve değerlendirmelerde bulunarak, güncel olayları değişen toplumlarda yeni bakış açıları ile açıklama yapabilme, toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilme becerisi kazandırılacaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster