ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Fen Fakültesi Kimya Bölümü olarak temel amacımız; kimya alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, araştıran, sorgulayan ve disiplinler arası işbirliği yaparak öğrendiklerini hayata geçirebilen, mevcut sorunlara çözümler üretebilen ve katma değer yaratabilen bireyler yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine sahip, temel kimya bilgisine sahip ve bu bilgilerini başkalarına aktarabilen, kimya laboratuarlarında temel çalışma bilgi ve becerisine sahip ve bu bilgi ve becerilerini başkalarına aktarabilen, kimya laboratuarlarında bulunabilecek cihazları kullanabilecek ve bu cihazların kullanılmasını başkalarına aktarabilecek, kimya ile ilgili üretim veya araştırma-geliştirme yapan veya faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışan veya yönetici olarak görev alabilecek, yetkinliklere sahip kimya lisans mezunu (kimyager) yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster