ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Türk Milli Eğitim Sisteminin temel amaçlarına uygun olarak gerek normal gösteren, gerekse özel eğitim gereksinimi olan çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen; çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan;  insana ve çevreye faydayı esas alan, disiplinler arası çalışmaları ön plana çıkaran, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, katılımcı, paylaşımcı, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi ara eleman yetiştirmektir.


  • Vizyon
  • Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, eğitim,öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen,ilçemiz ve ilimiz başta olmak üzere ülkemizin çocuk gelişimi alanında ki sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/ toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, halk sağlığına, çevre sorunlarına ve mesleki etik sorumluluklarına duyarlı, insiyatif sahibi, ara elemanların yetiştirildiği, alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster