ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Tüm paydaşlarımız ile iş  birliği  içerisinde  çağımızın   gerektirdiği   yöntemleri uygulayarak ülkemizin İş Sağlığı ve Güvenliği alanı teknik elaman ihtiyacının nitelikli, çevresine duyarlı kendisini sürekli yenilemeyi  bilen  öğrenmeyi öğrenmiş, tekniker  ve  meslek elamanı  unvanına  sahip insan gücünü   karşılayarak   toplumumuza  değişen   bilimsel   ve  teknolojik   yeniliklere   uyum sağlayabilen ve uygulayabilen,araştırmacı yenilikçi, sorumluluk ve inisiyatif sahibi, girişimci, takım çalışmasına yatkın, sosyal ve kültürel alanda başarılı, lider ruhlu birer tekniker ve meslek elamanı yetiştirmektir.


  • Vizyon
  • Dünya ile bütünleşmiş bilimsel ve çağdaş bir eğitim seviyesi ile ülkemiz iş dünyasının ihtiyacı olan teknolojik gelişmelere uyumlu, mesleki ve teknik bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri yetiştirmektir.


    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster