ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Önlisans düzeyinde akademik eğitim alarak iş güvenliği uzmanı olmak isteyenlerin,bir iş güvenliği uzmanının sahip olması gereken bilgileri ve fiziki yeterlilikleri kazanmış, hak ve sorumlulukları çerçevesinde görev alanında uygulamak durumunda olduğu başlıca kanunları bilen ve uygulayabilen, İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan uzman ve profesyonel elemanlar yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Analitik zekâya sahip, girişimci, çok yönlü düşünebilen, sorumluluk alabilen, alanıyla ilgili kamu ve özel sektördeki büyük ve küçük işletmelerin güvenlik açısından eleman ihtiyacını karşılayabilen, teorik, pratik, bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmektir.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster