ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı, ülkenin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklerde Kimya Yüksek mühendisleri, uzman ve akademisyenler yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • 1.Mezunlarımız alanı ile ilgili ileri düzeyde bilgi ve teknolojiye ulaşma, değerlendirme ve uygulama becerisi kazanacaklardır.


    2.Mezunlarımız mühendislik problemlerinin tanımlanması, yeni yöntemler geliştirilerek modellenmesi ve çözümlenmesine yönelik bilimsel araştırmalara katkı sağlayacaklardır.

    3.Mezunlarımız çalışmalarını bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ve sözlü olarak sunabileceklerdir. 

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster