ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Parazitoloji Yüksek Lisans Programı ülkemizingereksinim duyduğu nitelikli ve bilgili mezunlar yetiştirmeyi, vereceğimezunlarla üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim elemanları ve uzmanlaşmışmeslek elemanlarının sayısını artırmak

  • Vizyon
  • Veteriner parazitoloji alanında tam donanıma sahip, bilim ve teknolojinin gelişmelerine ayak uydurabilecek nitelikte eğitim veren veteriner parazitoloji alanında uzmanlar yetiştiren bilimsel ve ekonomik değeri olan araştırmalar yapan çağdaş bir Anabilim dalı olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster