ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Sağlıklı ve refah toplum oluşturmak için sağlıklı beslenmeyi bilimsel ve evrensel standartlarda sunabilen, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, eleştirel düşünebilen, etik kurallara bağlı DİYETİSYENLER yetiştirmek ve güncel bilimsel imkânlar ışığında uluslararası standartlarda araştırma, danışmanlık ve eğitim-öğretim hizmetleri sunmaktır.

  • Vizyon
  • Disiplinler arası işbirliği, yenilikçi ve kanıta dayalı yaklaşım ilkeleriyle, araştırma, danışmanlık ve eğitim-öğretim alanlarında öncü, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir kurum olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster