ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör için mesleki açıdan yetkin, araştırmacı, katılımcı, yenilikçi, üretken ve çözüme odaklı bireyler yetiştirmek.

  • Vizyon
  • Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik niteliklerine sahip, yönetim bilimleri, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında teorik ve pratik bilgi sahibi, aldığı eğitim ile çok yönlü düşünme, doğru karar verme ve etkili iletişim becerilerine sahip, mesleğiyle ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip eden ve bunları en iyi şekilde kullanabilen, takım çalışmasına yatkın, araştırmacı, yenilikçi ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster