ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Gelişen teknolojiye paralel, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu,ulusal ve uluslararası standartlarda projeler geliştirebilen; mesleki ve teknik eğitim bilgi ve becerisine sahip, kamu, özel sektör ve üretici arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

  • Vizyon
  • Teknolojik ve mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve donanıma sahip, ulusal ve uluslararası sektörlerde aranılır nitelikte mesleki beceri düzeyi yüksek elemanlar yetiştiren, kamu sektörü ve özel sektör ile sürekli işbirliği içerisinde, öncü bir eğitim kurumu olmak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster