ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • İnsani ve etik değerlere, takım çalışması ve sorumluluk bilincine, temel bilgi ve beceriye sahip teknolojik gelişmeleri izleyebilen ve uygulayabilen, çevreye duyarlı, bu alandaki sorunları çözebilen, kamu ve özel sektörde başarılı görevler üstlenebilecek , bilimsel ve teknik donanımlı inşaat mühendisleri yetiştirmek. Bölgenin ve ülkenin mesleki sorunlarının çözümüne ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunmak.

  • Vizyon
  • Ülkemizin inşaat mühendisliği eğitimine ve sektörüne hizmet veren önemli birimlerinden; fiziki şartlara ve yetişmiş personele sahip olmakla tanınan, gerekli projeleri üreten, sorunları çözen, tercih edilen ve mensubu olmakla gurur duyulan bir bölüm olmak.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster