ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


  • Misyon
  • Üniversitemizin ve YÖK?ün belirlediği ilkelerin temelinde; günümüzün sağlık sistemine ve teknolojisine ayak uyduran, Evde Hasta Bakımının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilere sahip, Evde Bakım gerektiren durumları tanıyan ve çözüm önerileri sunabilen-yönlendiren, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde bakım verdiği bireye ve sosyal çevresine karşı sorumluluk hisseden, Evde Bakım uygulamalarını hasta hakları ve çalışan hakları kapsamında verebilen, Atatürk ilkelerine bağlı, ekip içinde çalışabilen nitelikli bireyler yetiştirmektir.

  • Vizyon
  • Sağlık eğitim sektöründe öncü ve tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim kalitesi standartlarına uygun eğitim veren, sağlık hizmetlerinin diğer kurumları ile işbirliği içinde olan ve bilimsel anlamda öncü bir rol üstlenen, toplum sağlığının korunmasında sorumluluk alan, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde farkındalık yaratan, araştırmacı, bilimsel mesleki öğretim kurumu olmaktır.

    Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster